Aktuálne informácie a plán činnosti nájdete na nástenke spoločenstva

Nástenka je umiestnená pri kancelárii spoločenstva - vchod č.18

  • Zateplenie domu je dokončené,
    Žiaľ už v dvoch bytoch vlastníci zapríčinili naruženie fasády pri montáži klimatizácií, keď rozvody viedli po fasáde!!) Snaha o krajší dom je ....
  • Rekonštrukciu výťahových kabín sme ukončili (Treba ešte doriešiť privolávače a nátery dverí)

Najbližšie obdobie

Hľadáme záujemov, do vedenia nášho spoločenstva.

Mal by to byť vlastník bytu, ktorý plánuje v byte dlhodobo bývať a nemá problém obetovať svoj voľný čas v prospech svojpomocnej správy bytového domu.

  • Príprava podkladov pre účtovné ukončenie roka a podkladov pre vyúčtovanie za 2023.

  • Kalkulácie na 2024 a iné údaje majú vlastníci k dispozícii na serveri. (Žiadame vlastníkov, aby mesačné úhrady realizovali minimálne vo výške predpisu)

  • Rieši sa vypratávanie nepotrebných vecí z kočíkární, spod schodov.(viď. nástenku vo vchode).

  • Rieši sa výberové konanie ohľadom vodorovných rozvodov.
  • Rieši sa výberové konanie ohľadom opravy schodov a vchodu od ul. Hlboká.

Diskutuje sa o sprevádzkovaní vchodu od poľa na čip, rozdanie klúčov ....