Aktuálne informácie a plán činnosti nájdete na nástenke spoločenstva

 

Nástenka je umiestnená pri kancelárii spoločenstva - vchod č.18

 

Nové vedenie spoločenstva

Predseda spoločenstva sa rozhodol na skončení vo funkcii, zvolali sme Zhromaždenie vlastníkov a za určitých podmienok a dohody, pre možnosť pokračovať ako spoločenstvo, sa našli záujemcovia a zvolilo sa nové vedenie spoločenstva

 

Zásadou v našom spoločenstve je financovanie BEZ ÚVEROVÉHO ZAŤAŽOVANIA VLASTNÍKOV!

 

Najbližšie obdobie

- Jednania s poisťovňami ohľadom zmien v poistení domu po investíciách do domu.
- Príprava na výberové konanie ohľadom opravy schodov a vchodu od ul. Hlboká.

 

Diskutuje sa o sprevádzkovaní vchodu od poľa na čip, rozdanie klúčov ....

Príspevok do FPÚaO sme znížili na rok 2023 o 50%, dôvodom sú energie.