Aktuálne informácie a plán činnosti nájdete na nástenke spoločenstva

Nástenka je umiestnená pri kancelárii spoločenstva - vchod č.18

Zateplenie domu je dokončené, prebehla aj úspešná kolaudácia.

Ukončená je aj rekonštrukcia schodov od "poľa", od ulice Hlboká je v pláne.
S realizátorom sa snažíme dohodnúť termín.

Na čiastkových schôdzach po vchodoch sa predložili na posúdenie aj ďalšie investície:

- Sprevádzkovanie vchodu od poľa na čip a otváranie cez mobil (NESCHVÁLENÉ)
- Rekonštrukcia výťahových kabín (SCHVÁLENÉ - Urobené)

Žiaľ účasť zo všetkých troch vchodov bola nedostatočná na schválenie na schôdzach. (Zorganizovalo sa písomné hlasovanie, nakoľko bolo nutné doplniť chýbajúceho člena rady spoločenstva)

Zásadou v našom spoločenstve je financovanie BEZ ÚVEROVÉHO ZAŤAŽOVANIA VLASTNÍKOV!

Najbližšie obdobie

Príprava na jesenné Zhromaždenie vlastníkov.