Ako je to vlastne s ÚK (teplom)

Dodané množstvo tepla do príslušného domu sa meria centrálnym fakturačným meračom na päte domu - strojovňa vo vchode č.18. Toto dodané množstvo sa musí dodávateľovi zaplatiť.
Zálohové platby za teplo sa zmluvne určia fy. Teplo a.s. Od 2011 po predaji rozvodov sa na 5 rokov garantuje fixná cena tepla !!! Už to prešlo, a vidíme, že princíp je jasný, paušál zvyšovať - zisk pre dodávateľa zabezpečiť a vy občania len šetrite.....NIČ NEUŠETRÍTE!

Množstvo tepla, ktoré bytový dom spotrebuje závisí od množstva faktorov:
- technický stav bytového domu a bytov - vyregulovanie „systému“ - toto máme spravené - osadenie termohlavic a pomerových meračov na radiátoroch - toto máme spravené - neustála kontrola a tlak na dodávateľa hlavne v prechodových obdobiach na „zbytočné prekurovanie prívodov do domu a tým aj do stupačiek“ (tu by bola možnosť pre domy regulovať prívod vykurovacej vody ešte pred meračom na päte domu napr. od teploty vratnej vody) - samozrejme dodávateľ nesúhlasí...

Tu musím pripomenúť, že na zlepšenie technického stavu celého domu má nemalý vplyv aj napr. výmena okien v jednotlivých bytoch.

Snahou „každého domu“ by malo byť takéto kroky jednotlivých užívateľov „oceniť“. Jediným zatiaľ možný a spravodlivý spôsob je „meranie spotreby tepla“ v bytoch. (Ten, kto sa o svoj byt stará a napr. investoval do opravy alebo výmeny okien, do montáže vonkajších roliet atd. bude zrejme platiť za teplo menej - ak samozrejme "neprekuruje" - a toto je potvrdené praxou aj z nášho domu.
Snahou správcov a "expertov" je neustále "presviedčanie" užívateľov bytov o "vykurovaní suseda cez steny" aby tlačili na znižovanie váhy nameraných údajov z pomerových meračov. Je to však len z toho dôvodu, aby nemuseli vysvetľovať prečo sú rozdielne platby v rovnakých bytoch..... Zaujímavé je aj to, že s takouto teóriou nevystupujú pri radových bytových domoch alebo v bytových domoch, ktoré majú samostatné kotly....Nehovoria, že sused má susedovi doplácať.....

Čo sa týka napr. "zateplenia spoločných priestorov" - vchodové dvere, balkónové dvere vedľa výťahovej šachty sme už vymenili.....).